Υπηρεσίες

Η Benakis Constructions παρέχει υπηρεσίες που αφορούν χωματουργικές εργασίες σε διάφορες κλίμακες έργου, μικρή ή μεγάλη. Η εμπειρία στον τομέα των χωματουργικών ξεπερνά τα 35 συναπτά έτη και αποδίδει στον εκάστοτε πελάτη εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Χωματουργικά μηχανήματα και φορτηγά, καθώς και κάθε είδος δομικών μηχανημάτων, εκτελούν με τη βοήθεια έμπειρων χειριστών όλες τις ζητούμενες εργασίες που απαιτούνται για εκσκαφές, διαμορφώσεις, επιχωματώσεις, δημιουργία χαντακιών, δημιουργία τεχνητών λιμνών, κ.ά.

Ενδεικτικά μία σειρά χωματουργικών και τεχνικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί στην Κρήτη από την εταιρεία μας:

  • Εκσκαφές ιδιωτικών έργων τύπου κατοικίας στο Νομό Χανίων
  • Εκσκαφή πισίνας
  • Εκσκαφή υπόγειου πάρκινγκ
  • Διανοίξεις και διαμορφώσεις δρόμων
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Καθαρισμός οικοπέδων
  • Αποξηλώσεις
  • Εκβραχισμοί
  • Δημιουργία τεχνητών λιμνών, δεξαμενών, βόθρων, χαντακιών