Προδιαγραφές Κατασκευής

Ασφάλεια κατασκευής

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και πληρούνται οι αντισεισμικές προδιαγραφές, οι προδιαγραφές πυρασφάλειας καθώς και όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα κατασκευής

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ποιότητα της κατασκευής, με τη χρήση επώνυμων υλικών από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και την ποιότητά τους στον χρόνο.

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ – ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ

Η εκσκαφή των θεμελίων, των προσβάσεων και των συνδέσεων σε τοπικά δίκτυα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης. Χρησιμοποιούνται χωματουργικά μηχανήματα (σφύρα, φορτωτής, τσάπα, φορτηγό, κ.ά.) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκσκαφής. Τα υλικά του αναχώματος προέρχονται από προϊόντα εκσκαφής των κτιρίων και το ανάχωμα των δαπέδων, από προϊόντα εκσκαφών και θραυσμάτων από λατομείο κατάλληλα συμπιεσμένα με δονητές.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Υπηρεσίες” εδώ και “Χωματουργικά” εδώ.

2. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΜΠΕΤΟΝ)

Το κύριο πλαίσιο του σπιτιού θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα αναμειγνύεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντισεισμικής μελέτης του κτιρίου. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αντισεισμικότητα του κτιρίου είναι: η σεισμικότητα της περιοχής όπου γίνεται η κατασκευή, ο τύπος του κτιρίου και η ποιότητα του υφιστάμενου εδάφους. Το πλαίσιο του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα ποιότητας B500C. Τα δάπεδα των κτιρίων κατασκευάζονται από σκυρόδεμα της αντίστοιχης κατηγορίας και οπλισμό με δομικά πλέγματα T131 ή T191. Η χαλύβδινη ενίσχυση του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Διαρθρωτικά Σχέδια του Πολιτικού Μηχανικού. Κατά τη διαδικασία κατασκευής με σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται χημικές προσμίξεις (υγροποιητές) και δονητές για καλύτερη εργασιμότητα και συμπίεση του σκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συμπύκνωση του σκυροδέματος σε όλες τις επιφάνειες, καθώς και στην αγκύρωσή του σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Κατασκευές από Μπετόν” εδώ.

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Η τοιχοποιία κτίζεται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου. Η τοιχοποιία θα κατασκευαστεί από συνδυασμό τούβλων και συνθετικών υλικών και κονιάματος. Οι οπλισμοί (δύο οπλισμοί στα παράθυρα και ένας στην πόρτα) του οπλισμένου σκυροδέματος θα χυθούν για να στηρίξουν την τοιχοποιία βάση σχεδίου. Η εσωτερική τοιχοποιία είναι από μονό τούβλο. Η εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται από διπλό τούβλο.

4. ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι πέτρινοι τοίχοι έχουν 50 εκατοστά πάχος (το ελάχιστο), καθώς είναι σημαντικό σε περίπτωση σεισμού να υπάρχει αντίσταση και το κτίριο να κινείται ως μία μονάδα, κάτι που απαιτεί ισχυρά θεμέλια.

Οι νέοι οικοδομικοί κανονισμοί απαιτούν να γίνεται μόνωση στους πέτρινους τοίχους. Αυτό σημαίνει ότι οι τοίχοι αποτελούνται από πέτρινο κέλυφος πάχους 50εκ., μόνωση πάχους 7εκ. (DOW) και έπειτα στρώμα σοβά ή άλλο στρώμα πέτρας (πάχους 15εκ).

Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο κτισίματος πέτρας. Γενικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά μεγέθη λίθων έτσι ώστε να γεμίζουν όλα τα κενά, ενώ ένα διάλυμα τσιμέντου συγκρατεί τις πέτρες.
Οι πέτρες πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια και όχι κάθετα. Κάθε τετραγωνικό μέτρο τοίχου πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) πέτρες που εκτείνονται σε ολόκληρο το πάχος του. Οι τοίχοι που φαίνονται ελκυστικοί στο μάτι δεν αποτελούν απαραίτητα στιβαρές και ανθεκτικές κατασκευές.

Τα καινούρια πέτρινα σπίτια συνήθως δεν επιχρίζονται εξωτερικά γιατί μια πέτρινη επιφάνεια θεωρείται αισθητικά πιο ελκυστική από τον σοβά.

Προκειμένου να σταματήσει το νερό να διεισδύει στην πέτρα και το τσιμέντο και να φτάσει στο εσωτερικό προκαλώντας υγρασία στους εσωτερικούς τοίχους, εμείς:

 • Ελαχιστοποιούμε κάθε μικρό κενό ανάμεσα στις πέτρες όσο καλύτερα μπορούμε
 • Περνάμε με λάτεξ την επιφάνεια της πέτρας
 • Ψεκάζουμε εξωτερικά τα τοιχώματα με βερνίκι ειδικό για πέτρα που δεν παραποιεί το χρώμα της.

Μετά από 5 χρόνια οι τοίχοι καλό είναι να επιθεωρηθούν και να συμπληρωθούν τυχόν μικρές ρωγμές.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Πέτρινες Κατασκευές” εδώ.

5. ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Όλοι οι τοίχοι των κατοικιών θα επικαλυφθούν με σοβά.

Το σοβάτισμα πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

 1. Ένα πρώτο ενισχυμένο στρώμα με ειδικά δίχτυα και κονίαμα 650kg/m3 για τέλεια πρόσφυση με την τοιχοποιία, για να αποφευχθούν οι ρωγμές στο σοβά από τη συστολή και την διαστολή του κτιρίου. Έτσι δημιουργείται μία τραχιά επιφάνεια ώστε η τοιχοποιία με το σοβά να γίνει ένα σώμα για να δεχτεί το επόμενο στρώμα.
 2. Ένα δεύτερο στρώμα σοβά (κύριο στρώμα) πάχους 2cm, προκειμένου να προστατεύεται το σκυρόδεμα και η τοιχοποιία από την υγρασία του περιβάλλοντος (βροχή-ήλιο-αέρα). Εσωτερικά, σε αυτό το στρώμα, τοποθετούνται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προκειμένου να προστατεύονται και να είναι προσβάσιμες.
 3. Ένα τρίτο στρώμα σοβά λεπτόκοκκου μαρμάρου για την τελική επιφάνεια. Το στρώμα αυτό θα είναι όσο το δυνατό πιο λείο και χρησιμεύει ως στρώμα συγκόλλησης για βαφή.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, το κτίριο θα καθαριστεί και οι τοίχοι θα πλυθούν για να διατηρηθεί η απαιτούμενη υγρασία.

6. ΠΛΑΚAKΙΑ

Εσωτερικά και εξωτερικά, βεράντες, πεζοδρόμια, θα καλυφθούν με πλακάκια πρώτης ποιότητας με κόλλα πλακιδίων και στόκους πλακιδίων της εταιρείας KERAKOLL.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις κλίσεις σε πεζοδρόμια και βεράντες προκειμένου να γίνεται αποστράγγιση των όμβριων υδάτων.

Είδη πλακιδίων που προτείνονται για να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο το έργο:

 • Εσωτερικός χώρος: τιμή έως 17 €/τ.μ.
 • Βεράντες και πεζοδρόμια: τιμή έως 17€/τ.μ.
 • Μπάνια: τιμή έως 20€/τ.μ.
 • Πισίνα: τιμή έως 20€/τ.μ.

Μάρμαρα ή φυσικές πέτρες τοποθετούνται σε παράθυρα και πόρτες για την απόλυτη στεγανότητα της κατοικίας από τα νερά της βροχής.

7. ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα είναι από αλουμίνιο κατάλληλο για οικιακή χρήση κοντά σε θάλασσα.
Τα ηλεκτρικά ρολά είναι στο ίδιο χρώμα με τις πόρτες και τα παράθυρα. Χρησιμοποιείται διπλό τζάμι (800 mml) με κατάλληλα ελαστικά για απόλυτη στεγανότητα και θερμομόνωση των κατοικιών.

Το χρώμα των κουφωμάτων μπορεί να είναι λευκό ή σε χρώμα RAL της επιλογής σας ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
Η κύρια είσοδος του σπιτιού είναι από αλουμίνιο (λευκό ή RAL) και γυαλί ανάλογα με την επιλογή σας.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια των κατοίκων. Παρέχεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο μετρητή εντός των ορίων του οικοπέδου (θα χτιστεί μια κολώνα κοντά στο δρόμο) και στη συνέχεια οδηγεί στον πίνακα ασφαλείας. Από εκεί, διανέμεται εσωτερικά με σπιράλ και σωλήνες σε όλους τους χώρους της κατοικίας. Εκτεθειμένα καλώδια δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Για την περίπτωση βραχυκυκλώματος χρησιμοποιείται ο απαραίτητος ηλεκτροκινητήρας.

Για τη γείωση της εγκατάστασης με το έδαφος θα χρησιμοποιηθούν ράβδοι υψηλής αγωγιμότητας χαλκού για την απόρριψη των κινδύνων (θεμελιακή γείωση).

Η εγκατάσταση παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σύμφωνα με τα ηλεκτρολογικά σχέδια και περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Γραμμή κουζίνας
 2. Γραμμή του πλυντηρίου
 3. Γραμμή πλυντηρίου πιάτων
 4. Γραμμή ψυγείου
 5. Γραμμή ηλιακού
 6. Γραμμές φωτισμού
 7. Γραμμές υποδοχών
 8. Γραμμές τηλεφώνου και διαδικτύου
 9. Γραμμές δορυφορικής τηλεόρασης
 10. Γραμμές τηλεόρασης σε όλα τα υπνοδωμάτια και το καθιστικό
 11. Γραμμές για εξωτερικό φωτισμό και πρίζες
 12. Γραμμή για εξωτερική κουζίνα
 13. Γραμμή για την πισίνα
 14. Γραμμή για την αντλία πίεσης δίπλα στη δεξαμενή του νερού
 15. Γραμμή για κουδούνι

Όλες οι χρεώσεις σχετικά με την παροχή εγκατάστασης τριών φάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται στη προσφορά.

9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η υδραυλική εγκατάσταση αποτελείται από τις εγκαταστάσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και από την εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων. Το νερό θα παρέχεται από την κοινότητα και ο μετρητής θα βρίσκεται στο δρόμο δίπλα στην είσοδο του οικοπέδου.
Θα υπάρχει εφεδρική δεξαμενή 2000 λίτρων με αντλία πίεσης.
Όσον αφορά την παροχή νερού: θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες εντός σπιράλ για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις (WC, κουζίνες, κεντρικές κολόνες) που συνδέονται με την παροχή νερού.
Θα υπάρχει ξεχωριστός συλλέκτης για κρύο και ζεστό νερό, για καλύτερη κατανομή της πίεσης στο δίκτυο.

Η αποχέτευση της κατοικίας θα γίνει από σωλήνες PVC βαρέως τύπου F75, F100, F120 και θα οδηγηθεί στη σηπτική δεξαμενή.
Θα τοποθετηθούν σωλήνες υδρορροής και ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 160 λίτρων εξοπλισμένος με δύο πάνελ καθρέφτη.
Όλες οι χρεώσεις σχετικά με την παροχή νερού και εγκατάστασης μετρητή νερού περιλαμβάνονται στην προσφορά.

10. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής θα τοποθετηθούν σε κάθε μπάνιο, σύμφωνα με τα σχέδια και τις επιλογές του πελάτη από την λίστα εξοπλισμού.

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Όλα τα εξωτερικά χρώματα του κτιρίου θα είναι βαμμένα με ακρυλικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας από την εταιρεία VIVEXROM. Μετά τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών, θα χρησιμοποιηθούν 3 στρώσεις χρώματος.
Θα εφαρμοστεί ένα πρώτο στρώμα ασταριού με μονωτικό υλικό για καλύτερη πρόσφυση και διεισδυτικότητα, και στη συνέχεια 2 στρώσεις χρώματος.
Όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χρώματα της κατοικίας θα είναι στο χρώμα της επιλογής σας.

12. ΜΟΝΩΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη θερμομόνωση και υδρομόνωση της κατοικίας σύμφωνα με τη μελέτη KENAK του Πολιτικού Μηχανικού.

Πιο συγκεκριμένα για την υγρομόνωση της ταράτσας πραγματοποιούνται οι εργασίες:

 • Καθαρισμός επιφανειών και πλύσιμο
 • Τρίψιμο της οροφής με μηχανή μαρμάρου
 • Πέρασμα με αστάρι δύο συστατικών
 • Εφαρμογή της κύριας μονωτικής στρώσης με πίσσα
 • Δεύτερη εφαρμογή της επιφάνειας με πισσόχαρτο

Για τη θερμομόνωση της ταράτσας πραγματοποιούνται οι εργασίες:

 • Εγκατάσταση φύλλων πάχους 5cm DOW και εγκατάσταση γεωυφάσματος για τη προστασία του DOW και τη διείσδυση των ομβρίων υδάτων
 • Επίστρωση με χαλίκι στη ταράτσα

Μονώσεις θα γίνουν και στα μπαλκόνια και βεράντες του κτιρίου.

13. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Εσωτερικές πόρτες: Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι επενδυμένες με MDF, τύπου και χρώματος της επιλογής σας
 • Ντουλάπες: Όλες οι ντουλάπες στα υπνοδωμάτια θα έχουν μέγεθος όπως αναφέρεται στα σχέδια και ύψος έως την οροφή από MDF στο χρώμα της επιλογής σας. Όλες οι ντουλάπες θα περιλαμβάνουν λαβές.
 • Κουζίνα: Η κουζίνα θα είναι εξοπλισμένη με ντουλάπια από MDF κάτω και στους τοίχους, θα τοποθετηθεί γυαλί πάνω από τον νεροχύτη και την επιφάνεια εργασίας, και πάγκο σε χρώματα της επιλογής σας. Εξοπλισμένη με διπλό ανοξείδωτο νεροχύτη με επιφάνεια αποστράγγισης, μία θήκη για μαχαιροπίρουνα, ένα δοχείο απορριμμάτων και λαβές στα ντουλάπια.

14. ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Κατασκευή πέργκολας σύμφωνα με τα σχέδια, ξύλινη ή αλουμινίου με επικάλυψη από πανί τύπου “κύμματα”.

15. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για τη θέρμανση του σπιτιού, δύναται να εγκατασταθεί κεντρική θέρμανση με καύσιμο. Η θέση των μονάδων θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ο λέβητας και η δεξαμενή καυσίμου θα εγκατασταθούν στο λεβητοστάσιο στο υπόγειο. Στο μπάνιο δύναται να εγκατασταθεί πετσετοκρεμάστρα. Διαφορετικές επιλογές θέρμανσης αποτελούν η ενδοδαπέδια θέρμανση νερού ή ηλεκτρική ενδοδαπέδια, το τζάκι ή η σόμπα τύπου pellet.
Μικροί αεραγωγοί για κυκλοφορία αέρα δύναται να τοποθετηθούν σε όλες τις περιοχές του σπιτιού.

16. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σε κάθε υπνοδωμάτιο και στο σαλόνι θα εγκατασταθεί μια αναστρέψιμη (ζεστή και δροσερή) μονάδα κλιματισμού σύμφωνα με τη μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού.
Οι εξωτερικές μονάδες θα εγκατασταθούν στην οροφή και θα παρέχονται σωλήνες αποστράγγισης.

17. ΥΠΟΓΕΙΟ

Με βάση τα σχέδια, κατασκευάζεται δάπεδο από μπετόν στο γκαράζ, δάπεδα επιστρώνονται με πλακάκια της επιλογής του πελάτη, οι τοίχοι θα επιχριστούν και θα βαφτούν. Περιλαμβάνονται αναμονές για πρίζες, φώτα και βρύση νερού.

18. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

 1. Χώρος στάθμευσης για δύο αυτοκίνητα με υπόβαση, γεωύφασμα και χαλίκι
 2. Εξωτερικός φωτισμός σε βεράντες (εγκατάσταση)
 3. Εξωτερικές βρύσες
 4. Συγκεκριμένη πρόσβαση στο σπίτι ή/και στο υπόγειο

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Χωματουργικά” εδώ.

19. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΠΙΣΙΝΑ)

Η πισίνα διαστρώνεται με πλακάκια ή άλλο υλικό της επιλογής του πελάτη. Ένα μηχανοστάσιο εγκαθίσταται σύμφωνα με τα σχέδια της αδείας με πρόσβαση με πόρτα. Περιλαμβάνονται όλα τα μηχανήματα συντήρησης της πισίνας καθώς και ο φωτισμός της.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται:

 • Σκαλοπάτια πισίνας
 • Πλακάκια μέσα και γύρω από την πισίνα – επιλογή πλακιδίων
 • Ντους
 • Φώτα πισίνας
 • ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • Όλος ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα της πισίνας
 • IKA (κοινωνική ασφάλιση)
 • ΦΠΑ 24%
 • Άδεια

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Κατασκευή Πισίνας” εδώ.

 • 20. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ:
  • Συνεισφορά Ασφάλειας Εργαζομένων (IKA)
  • Για υπαλλήλους και υπεργολάβους για εργασίες που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό της εταιρείας Benakis Constructions
  • ΦΠΑ 24%
  • Εγγυήσεις:
  -Για το κτίριο: εγγύηση διάρκειας ζωής
  -Για όλα τα υπόλοιπα: εγγύηση 2 ετών
  • Οικοδομική άδεια: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο “Σχεδιασμός και Κατασκευή” εδώ.

Οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμεί ο πελάτης, θα διορθωθεί με τη προσθήκη εύλογου ποσού για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση, οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν τον κατασκευαστή εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την έναρξη της φάσης της κατασκευής. Διαφορετικά, ο κατασκευαστής θα εκτελέσει τις εργασίες όπως αναφέρονται στα σχέδια και τις προδιαγραφές που επικυρώθηκαν από τους πελάτες και την εταιρεία Benakis Constructions. Όλα τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ρητά στη παρούσα σύμβαση θεωρούνται πρόσθετα και διατίθενται με επιπλέον κόστος που πρέπει να συμφωνηθεί. Όλα τα έξτρα θα πρέπει να καταβάλλονται πριν από τις εργασίες.

Δεν θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες εργασίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δύο αμοιβαία συμφωνηθέντων μερών και τον ορισμό του κόστους της εργασίας.

Η πληρωμή γίνεται σε στάδια που θα συμφωνηθούν.

Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση με τις συνδέσεις από τη ΔΕΗ εάν η παροχή πρέπει να μεταφερθεί σε απόσταση. Επίσης, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να παρουσιάσουν έλλειψη νερού, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτές οι καθυστερήσεις / ελλείψεις οφείλονται σε εργασίες που διεξάγονται για την ανάπτυξη της υπάρχουσας υποδομής και εγκατάστασης.

*Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για μία οικονομική προσφορά στο: info@benakisconstructions.com