Πέτρινες Κατασκευές

Μία πέτρινη κατασκευή μπορεί να γίνει είτε από πέτρινους τοίχους με ελάχιστο τα 50 εκατοστά σε πάχος, είτε με επένδυση πέτρας σε υφιστάμενη τοιχοποιία (από μπετό ή από τούβλο), πάχους τουλάχιστον 15 εκατοστά. Η πέτρα επένδυσης μπορεί να είναι φυσική και να γίνει λάξευση στο στυλ που επιθυμεί ο πελάτης ή να είναι τεχνητή, δηλαδή έτοιμη σε τεμάχια από εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής. Σε αυτή τη περίπτωση η πέτρα δεν φέρει στατική λειτουργία και το κόστος είναι μεγαλύτερο για τον πελάτη. Χρησιμοποιούνται επίσης ειδικά υλικά για τη σωστή εφαρμογή της σε τοίχο (ειδική κόλλα, κ.ά.).

Για κάθε λιθοδομή που είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιούνται υγιείς και ανθεκτικές πέτρες. Αρμολογούνται οριζόντια και κατακόρυφα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν ούτε στο εξωτερικό αλλά ούτε στον πυρήνα της λιθοδομής συνεχείς αρμοί. Το πλάτος των αρμών πρέπει να είναι ανάλογο με την αδρότητα της πέτρας και να μην υπερβαίνει τα 3εκ.

Οι πέτρινοι τοίχοι μονώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς (από 3-7 εκατοστά με DOW). Στη συνέχεια, ανάλογα με το σχέδιο, τοποθετείται είτε πέτρινος τοίχος (πάχους 15 εκατοστών) είτε σοβάς. Για τις πέτρες, χρησιμοποιείται συγκολλητικό μείγμα, αποτελούμενο από τσιμέντο, άμμο και σκύρα Α3.

Για να εμποδίσουμε το νερό να διεισδύσει στη πέτρα και το τσιμέντο και να αποτρέψουμε να φτάσει στο εσωτερικό προκαλώντας υγρασία στους εσωτερικούς τοίχους, βάφουμε όλη την επιφάνεια του πέτρινου τοίχου με ειδικό άχρωμο μονωτικό υλικό. Στο μέρος της λιθοδομής κάτω από το έδαφος χρησιμοποιούμε υδραυλικό ασβεστοκονίαμα ή ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής μικτής τοιχοποιίας, η οποία κατασκευάζεται συνήθως σε συνδυασμό με αργολιθοδομή ή με τοιχίο από σκυρόδεμα. Η εργασία εκτελείται σε στρώσεις, με πάχος αρμού της τάξης των 3εκ. και σε αντίστοιχο ύψος διαμορφώνεται στη συνέχεια η πίσω πλευρά από σκυρόδεμα. Μετά το κτίσιμο, οι αρμοί γεμίζονται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Το κόστος της λαξευτής λιθοδομής εξαρτάται από την σκληρότητα της πέτρας, τον αριθμό των φάσεων εργασίας και το μέγεθος της πέτρας.

Οι επιλογές σε φυσική πέτρα είναι αρκετές, ενώ συνήθως προτιμούνται τοπικές πέτρες ανάλογα με τη τοποθεσία του έργου. Μερικά παραδείγματα σε είδος πέτρας είναι η πέτρα Σφακίων (σκουρόχρωμη), η πέτρα Ρεθύμνου (ανοιχτόχρωμη) και άλλες από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Σε κάθε περίπτωση, αν ο πελάτης επιθυμεί ένα είδος πέτρας που δεν είναι στην περιοχή όπου πραγματοποιείται το έργο, μπορεί να γίνει η μεταφορά της σε αυτό.

Τέλος, η κατασκευή από πέτρα επιλογής του πελάτη, γίνεται βάση των απαραίτητων προδιαγραφών καθώς και βάση των στατικών σχεδίων που έχουν εκδοθεί στην άδεια δόμησης. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από την πολεοδομία και τους ελεγκτές δόμησης, η κατασκευή συνεχίζεται σε στάδια τα οποία έχουν προσυμφωνηθεί με τον πελάτη. Ανάλογα το μέγεθος της κατασκευής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσής της. Αρμοδιότητά μας, η παράδοση του έργου στον πελάτη «με το κλειδί στο χέρι».